КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
English www.prioriteti.eu
 
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

"Приоритети" ЕООД предоставя финансови услуги на физически и юридически лица в следните области:

  • Финансов анализ на състоянието на фирмата
  • Оценка на предприятието
  • Оценка на активите
  • Бюджетиране
  • Калкулиране на себестойност
  • Изработка на Бизнес план и консултации при банково кредитиране
  • Анализ на риска
За допълнителна информация, моля обърнете се към секция Контакти
www.prioriteti.eu