КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
English www.prioriteti.eu
 
СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са основен показател за икономическия растеж на България чрез прякото им въздействие върху брутния вътрешен продукт (БВП), разкриване на нови работни места и стимулирането на трансфера на технологии, управленски и организационни знания.

За периода 1996-2006 г. по данни на БНБ притокът на преки чуждестранни инвестиции е нараснал 32 пъти достигайки малко над 4 млрд. Евро.

Ако имате нова идея, но не успявате да намерите необходимата информация и да структурирате дейността си в България, ние Ви предоставяме нашето съдействие свързано с:
  • Първично запознаване с българското законодателство предвид вашата идея;
  • Предоставяне на насоки за регистриране на юридическо/физическо лице и предоставяне на съдействие за оформяне на документацията по регистрацията и последващото и получаване;
  • Предоставяне на допълнителни анализи на пазара във връзка със стартираната дейност;
  • Предоставяне на финансово-счетоводни услуги във връзка със стартиране дейността на новата структура;
  • Предоставяне на допълнителни консултантски услуги в съответствие с нуждите на Клиента.

Фирмата гарантира конфиденциалност на предоставяната информация от Клиента.

За допълнителна информация, моля обърнете се към секция Контакти
www.prioriteti.eu