КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
English www.prioriteti.eu
 
Еднократно счетоводно обслужване
  1. Еднократно осчетоводяване по предоставени документи за избран от клиента период;
  2. Данъчни консултации.
За допълнителна информация, моля обърнете се към секции:
On-line калкулатор на услугите и Контакти
www.prioriteti.eu